Hỗ trợ công tác nhân sự bạn cần


Đảm bảo tất cả vận hành theo những gì cập nhật nhất và không còn lo lắng về các chính sách trong luật lao động.

Thông tin nền tảng - Foundation


Với hệ thống Apolo HRMS, chúng tôi có thể Hỗ trợ về thiết kế sơ đồ tổ chức và thể hiện trực quan đội ngũ nhân sự.
Bạn chỉ cần đến 1 nơi duy nhất để có tất cả mọi thông tin - từ các biểu mẫu tiếp nhận nhân viên mới cho đến thay đổi nhân sự và tất cả mọi thứ…

Quản lý chấm công - Attendance


Sử dụng cách dễ dàng nhất và khác biệt nhất để theo dõi chấm công:
- Chấm công trên thiết bị di động;
- Chấm công qua nhận diện khuôn mặt, GPS và QR code;
- Chuông nhắc chấm công bằng điện thoại & email.

Quản lý nghỉ phép - Leave


- Tùy chỉnh chính sách nghỉ phép để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
- Tự động tích hợp hệ thống chấm công và tính lương, đảm bảo mọi dữ liệu đều được liên kết một cách chặt chẽ.
- Phê duyệt đồng thời đa dạng văn bản như Đơn xin nghỉ phép, Mẫu xác nhận làm thêm giờ, Mẫu chuyển ca,…
- Cơ chế kiểm tra giờ làm việc linh hoạt giúp giảm nguy cơ kỷ luật lao động.

Quản lý tiền lương - Payroll


- Chỉ cần 3 bước để hoàn thành việc thanh toán tiền lương, bảo hiểm tự động với công nghệ bảo mật thông tin theo cấp tài chính được triển khai trên hệ thống tiền lương thông qua thiết bị di động, hoàn toàn không cần giấy tờ;
- Phân tích, hỗ trợ phân bổ các chi phí nhân sự.

Trao đổi cộng đồng - LinkUp


- Tăng cường gắn kết giữa các nhân viên;
- Thông báo ngay tức thì thông qua điện thoại, thiết lập các quy tắc và quy chế có thể cho phép nhân viên tiếp cận ngay lập tức;
- Quản lý đơn hàng, cho phép doanh nghiệp/nhân viên có thể tạo đơn hàng, các vật dụng chung, trà trưa/chiều, mua theo nhóm….

Tuyển dụng - Recruitment


- Tạo dựng nguồn nhân tài và tích hợp quy trình tuyển dụng;
- Hệ thống quản lý nhân sự xây dựng theo tư duy nhân sự, tạo dựng phong cách làm việc mới cho bạn;
- Tính năng quản lý quy trình tuyển dụng riêng biệt của chúng tôi giúp các doanh nghiệp nắm chắc các mục tiêu tuyển dụng và phân tích chính xác kết quả tuyển dụng.

Apollo HRMS tuân theo tư duy nhân sự, được xây dựng theo cách bạn làm việc.