BIPO
Hệ thống quản lý nhân sự toàn diện của bạn


Tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình nhân sự. Nhanh. Chính xác. Đơn giản để sử dụng.


Trung tâm nhân sự - Personal Hub


Cổng thông tin tự phục vụ cho đơn xin nghỉ phép, gửi yêu cầu khiếu nại và phiếu lương điện tử trên một nền tảng duy nhất.
- Chia sẻ sơ đồ tổ chức, tin tức và cập nhật của công ty với mọi người trong tổ chức
- Quyền truy cập của nhân viên: Truy cập 24/7 vào hồ sơ nhân sự, ePayslips, yêu cầu chi phí trên một nền tảng duy nhất

Quản lý tiền lương - Payroll


Hỗ trợ xử lý bảng lương đa quốc gia trên một nền tảng an toàn duy nhất.
Tuân thủ, nhanh chóng và chính xác.
Tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực, tổng quan về bảng lương,...

Quản lý chấm công - Time & Attendance


Quản lý nhân sự của bạn với theo dõi thời gian thực tích hợp liền mạch với bảng lương.
Sử dụng phương pháp đa đồng hồ:
- Nhận dạng khuôn mặt AI không tiếp xúc và thuận tiện cho lực lượng lao động đa thế hệ ngày nay
- Hỗ trợ các phương pháp bấm giờ như sinh trắc học, dấu vân tay và ID nhân viên để tăng tính linh hoạt.
- Mã QR: Dữ liệu dễ dàng đồng bộ với HRMS của BIPO, xem chi tiết chấm công của nhân viên ngay lập tức.

Quản lý nghỉ phép - Leave


Loại bỏ thủ tục giấy tờ, linh hoạt, dễ sử dụng và có thể truy cập trên mọi thiết bị thông minh.
Đặt chính sách nghỉ phép tùy chỉnh với các cài đặt khác nhau cho các nhóm nhân viên
Tích hợp sẵn các tính năng tuân thủ luật lao động địa phương
Tự động tính toán nghỉ phép theo tỷ lệ và cài đặt chuyển tiếp.

Quản lý khiếu nại - Claims


- Nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện, không cần giấy tờ khi đang di chuyển
- Tích hợp với bảng lương, hoàn trả các yêu cầu của nhân viên với bảng lương hàng tháng để xử lý nhanh chóng và chính xác.
- Hợp nhất nhiều chi phí trong một báo cáo duy nhất để đệ trình và phê duyệt.
- Nhân viên có thể xem, theo dõi và quản lý chi phí trên bảng điều khiển hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Đào tạo & Thẩm định - Training & Appraisal


- Các hình thức và mẫu tùy chỉnh để phù hợp với chiến lược thẩm định của bạn.
- Định dạng phê duyệt linh hoạt, phục vụ cho nhiều cấu hình và các trường không giới hạn.
- Xem và theo dõi quản lý hiệu suất với lời nhắc và cảnh báo tự động.
- Dữ liệu & Báo cáo theo thời gian thực​

Khám phá Platform đã giành giải thưởng


Nền tảng nhân sự tất cả trong một với các tính năng tích hợp để quản lý doanh nghiệp của bạn