Xây dựng và thúc đẩy văn hóa học tập hiệu quả


Hỗ trợ các học viên trên toàn thế giới thông qua các tính năng tự động gán nhiệm vụ, lưu trữ toàn diện lịch sử hoàn thành, kiểm soát và tra soát các phiên bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau.


Thúc đẩy văn hóa học tập di động


Nguồn nhân lực trong thời đại ngày nay liên tục di chuyển. Vì thế hệ thống học tập của bạn cũng cần như vậy. Hãy giúp nhân viên của bạn có thể học bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu với ứng dụng di dộng của CornerStone trên hệ điều hành iOS và Android.


Hoạch định phương pháp học tập
cho từng cá nhân


Cornerstone cung cấp nhiều định dạng học tập khác nhau - bao gồm audio, video, tài liệu số hóa, lớp tập trung và lớp học ảo - vì thế nhân viên của bạn có thể học một cách hiệu quả nhất.


Chuyển đổi kinh nghiệm học tập cho các tổ chức trên toàn thế giới

Thúc đẩy quá trình tuyển dụng, phát triển và thu hút sự chú ý

Chuyển đổi trải nghiệm của ứng viên ngay từ ban đầu

Thu hút và tuyển dụng những nhân tài có đam mê và kỹ năng tốt trên toàn cầu

Đạt được thành công nhờ quy trình tuyển dụng số

"Chúng tôi phải tìm ra cách để thu hút những nhân sự tài năng và đồng bộ quy trình tuyển dụng của mình. Sau khi triển khai, số lượng ứng viên của chúng tôi tăng thêm 114%"
"Trước khi ứng dụng giải pháp này, quy trình ứng tuyển của chúng tôi dài đến 15 trang giấy và trông rất cổ điển với các ứng viên. Chúng tôi muốn các ứng viên biết được chúng tôi là ai, chúng tôi đang làm gì và tại sao họ nên chọn chúng tôi."
"Đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi vẫn thường kể cho tôi nghe rằng công việc của họ dễ dàng hơn như thế nào với hệ thống của CornerStone. Năng suất lọc danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn rất tốt và nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp để nhận việc trên toàn thế giới."
"Các quy trình tuyển dụng của chúng tôi thường thiếu nhất quán vì các tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi trên toàn tổ chức. Thông qua Cornerstone, mọi khía cạnh của quy trình tuyển dụng đều được đồng bộ và chuyên nghiệp hóa. Hiện chúng tôi đang phát triển đúng theo hướng thu hút nhân tài."

Khai thác hệ sinh thái toàn diện của chúng tôi, những nhu cầu riêng biệt của tổ chức sẽ được đáp ứng một cách hiệu quả.