Xây dựng hiệu quả các kỹ năng thông qua các nội dung học tập đã được lựa chọn


Đem lại hiệu quả tức thì nhờ những nội dung đào tạo kỹ năng đã được tuyển chọn, sẵn sàng ngay khi bạn cần.

Nội dung đào tạo kỹ năng mà bạn
thực sự cần


Tiếp nhận những nội dung học tập bên trong và bên ngoài, dành riêng cho bạn để luôn phù hợp với những vai trò hiện tại và tương lai của mình.

Học chính xác bất cứ khi nào ở bất cứ nơi đâu
khi bạn cần


Khám phá nội dung phù hợp tại đúng thời điểm ngay trong các công cụ bạn sử dụng hàng ngày.

Thiết lập và quản lý những ưu tiên cụ thể
của bạn


Thiết lập thứ tự ưu tiên và cho nổi bật loại nội dung mà bạn muốn - từ các video, podcast đến sách và các học liệu eLearning truyền thống khác.


Theo dõi nhanh các chương trình phát triển kỹ năng trên thế giới

Thúc đẩy quá trình tuyển dụng, phát triển và thu hút sự chú ý

Chuyển đổi trải nghiệm của ứng viên ngay từ ban đầu

Thu hút và tuyển dụng những nhân tài có đam mê và kỹ năng tốt trên toàn cầu

Đạt được thành công nhờ quy trình tuyển dụng số

"Chúng tôi phải tìm ra cách để thu hút những nhân sự tài năng và đồng bộ quy trình tuyển dụng của mình. Sau khi triển khai, số lượng ứng viên của chúng tôi tăng thêm 114%"
"Trước khi ứng dụng giải pháp này, quy trình ứng tuyển của chúng tôi dài đến 15 trang giấy và trông rất cổ điển với các ứng viên. Chúng tôi muốn các ứng viên biết được chúng tôi là ai, chúng tôi đang làm gì và tại sao họ nên chọn chúng tôi."
"Đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi vẫn thường kể cho tôi nghe rằng công việc của họ dễ dàng hơn như thế nào với hệ thống của CornerStone. Năng suất lọc danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn rất tốt và nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp để nhận việc trên toàn thế giới."
"Các quy trình tuyển dụng của chúng tôi thường thiếu nhất quán vì các tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi trên toàn tổ chức. Thông qua Cornerstone, mọi khía cạnh của quy trình tuyển dụng đều được đồng bộ và chuyên nghiệp hóa. Hiện chúng tôi đang phát triển đúng theo hướng thu hút nhân tài."

Một hệ sinh thái tích hợp.