Học tập và phát triển không phải là một hoạt động nhất thời. Đó là ưu tiên quan trọng trong kinh doanh để gắn kết mọi người, tăng hiệu suất và duy trì tính cạnh tranh. Nhưng rất tiếc là nhiều hệ thống quản lý học tập được xây dựng chỉ để phục vụ nhu cầu đào tạo tuân thủ và hàng năm thay vì tập trung vào đổi mới phát triển.

Đó là lý do tại sao các giải pháp học tập toàn diện và liên tục của Saba được xây dựng để mang lại trải nghiệm phát triển bản thân hiện đại, mà không làm ảnh hưởng tới những công cụ, hiểu biết và kết nối doanh nghiệp mà bạn cần để có một chương trình học tập hiệu quả và tăng năng suất cho doanh nghiệp.

Cung cấp trải nghiệm học tập liên tục và cá nhân hóa

HỖ TRỢ TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP MỚI

XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC TẬP

TĂNG TRƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Cung cấp cho người dùng trải nghiệm học không chính thức, xã hội, micro learning, video và di động để họ có thể tuỳ ý học tập và phát triển theo ý muốn.
Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và cơ hội phát triển cá nhân hữu ích, bất kể họ đang ở giai đoạn sự nghiệp nào.
Hỗ trợ chiến lược công ty và thúc đẩy kết quả kinh doanh bằng cách kết nối các kế hoạch học tập và phát triển với các mục tiêu chiến lược và hiệu quả công việc.

HỖ TRỢ TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP MỚI

Cung cấp cho người dùng trải nghiệm học không chính thức, xã hội, micro learning, video và di động để họ có thể tuỳ ý học tập và phát triển theo ý muốn.

XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC TẬP

Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và cơ hội phát triển cá nhân hữu ích, bất kể họ đang ở giai đoạn sự nghiệp nào.

TĂNG TRƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Hỗ trợ chiến lược công ty và thúc đẩy kết quả kinh doanh bằng cách kết nối các kế hoạch học tập và phát triển với các mục tiêu chiến lược và hiệu quả công việc.
CÁC TÍNH NĂNG

Quản lý học tập toàn diện

Hệ thống quản lý học tập mạnh mẽ của Saba mang đến những tùy chọn vô hạn cho các chương trình học tập của bạn. Với khả năng mở rộng và linh hoạt hàng đầu trong ngành, bạn có thể xây dựng các chương trình học phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và mở rộng phạm vi khi có sự thay đổi về nhu cầu và tăng trưởng doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Học tập không chính thức

Việc học không chỉ diễn ra bên trong hệ thống LMS. Với tính năng quản lý học tập không chính thức của Saba, học viên có thể tận dụng sự đa dạng của nội dung học có sẵn trên web, còn doanh nghiệp có thể theo dõi và đo lường hiệu quả và tác động của tất cả hoạt động học đó.

Tìm hiểu thêm

Học tập Xã hội

Bạn muốn cải thiện quy trình đào tạo hiện có của doanh nghiệp để có sự tương tác mạnh mẽ hơn hay tạo ra các cộng đồng học tập sôi động hơn? Saba sẽ cung cấp một bộ công cụ hợp tác, phản hồi và học tập xã hội toàn diện giúp gắn kết học viên.

Tìm hiểu thêm

Học qua video

Nội dung video là phương tiện ưa thích của những học viên hiện đại ngày nay. Nó hấp dẫn, mang tính tương tác cao và khích lệ họ học thường xuyên hơn, theo tốc độ của riêng mình. Với Saba Video, bạn có thể truyền tải nội dung video an toàn, hiệu suất cao cho các chiến lược về học tập và phát triển nhân tài của mình.

Tìm hiểu thêm

Hình thức Micro Learning

Nội dung học dễ tiếp cận, có tính phù hợp cao và được cá nhân hóa, thích hợp cho những học viên bận rôn. Với Saba, có dễ dàng thể tạo các phiên bản học tập dạng chia nhỏ và truyền tải trực tiếp cho học viên ngay khi họ cần.

Tìm hiểu thêm

Phát triển sự nghiệp

Trao cho nhân viên cơ hội đạt được các mốc sự nghiệp của mình bằng cách điều chỉnh các kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp với lợi ích doanh nghiệp theo kế hoạch cá nhân và nguyện vọng nghề nghiệp của nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp mở rộng

Thành công của một tổ chức không chỉ phụ thuộc vào việc đảm bảo lực lượng lao động nội bộ được đào tạo phù hợp. Saba sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý việc đào tạo cho lực lượng lao động mở rộng hoặc bất kỳ đối tượng nào khác trong hệ sinh thái doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm