Các chương trình quản lý hiệu quả công việc thường không đạt được kỳ vọng của nhân viên và doanh nghiệp. Khi chu kỳ đánh giá chỉ là một năm một lần và ưu tiên vào đo lường hơn là sự phát triển, thì sẽ kìm hãm tăng trưởng và không hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả công việc.

Bạn có thể làm tốt hơn. Nhân viên của bạn xứng đáng với điều đó.

Phương thức quản lý hiệu quả công việc của Saba mang tới cho nhân viên và người quản lý các công cụ, công nghệ để cung cấp phản hồi chủ động liên tục và huấn luyện để phát triển, từ đó giúp xây dựng một nền văn hóa hiệu suất cao, có ý nghĩa với nhân viên và đem lại giá trị cho doanh nghiệp. Hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo phương thức Agile của Saba cũng khuyến khích nhân viên và các nhóm tự tạo những trải nghiệm phát triển của riêng mình - đồng thời truyền tải mục tiêu của nhân viên và tổ chức.

Quản lý hiệu quả công việc liên tục và theo cách của bạn.

TĂNG HIỆU SUỐT HỌC VỚI HỌC TẬP

KẾT NỐI MỤC TIÊU CÁ NHÂN VỚI CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC

XÂY DỰNG VĂN HÓA GÓP Ý HIỆU QUẢ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC LINH HOẠT

Khích lệ nhân viên đạt được các mục tiêu cá nhân, phát triển kỹ năng mới, thăng tiến sự nghiệp nhờ việc học tập được kết nối với chiến lược về nhân tài của doanh nghiệp.
Kết nối các mục tiêu của nhân viên với chiến lược kinh doanh, đảm bảo công việc của mọi người đều hướng tới mục tiêu chính của tổ chức.
Xây dựng sự gắn kết của nhân viên thông qua văn hóa phản hồi liên tục, huấn luyện và ghi nhận nỗ lực của họ.
Sử dụng các tính năng nổi trội và quy trình quản lý hiệu suất tinh gọn giúp đánh giá công việc hiệu quả, liên tục và phù hợp với tổ chức.

TĂNG HIỆU SUỐT HỌC VỚI HỌC TẬP

KẾT NỐI MỤC TIÊU CÁ NHÂN VỚI CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC

Khích lệ nhân viên đạt được các mục tiêu cá nhân, phát triển kỹ năng mới, thăng tiến sự nghiệp nhờ việc học tập được kết nối với chiến lược về nhân tài của doanh nghiệp.
Kết nối các mục tiêu của nhân viên với chiến lược kinh doanh, đảm bảo công việc của mọi người đều hướng tới mục tiêu chính của tổ chức.

XÂY DỰNG VĂN HÓA GÓP Ý HIỆU QUẢ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC LINH HOẠT

Xây dựng sự gắn kết của nhân viên thông qua văn hóa phản hồi liên tục, huấn luyện và ghi nhận nỗ lực của họ.
Sử dụng các tính năng nổi trội và quy trình quản lý hiệu suất tinh gọn giúp đánh giá công việc hiệu quả, liên tục và phù hợp với tổ chức.

TĂNG HIỆU SUỐT HỌC VỚI HỌC TẬP

Khích lệ nhân viên đạt được các mục tiêu cá nhân, phát triển kỹ năng mới, thăng tiến sự nghiệp nhờ việc học tập được kết nối với chiến lược về nhân tài của doanh nghiệp.

KẾT NỐI MỤC TIÊU CÁ NHÂN VỚI CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC

Kết nối các mục tiêu của nhân viên với chiến lược kinh doanh, đảm bảo công việc của mọi người đều hướng tới mục tiêu chính của tổ chức.

XÂY DỰNG VĂN HÓA GÓP Ý HIỆU QUẢ

Xây dựng sự gắn kết của nhân viên thông qua văn hóa phản hồi liên tục, huấn luyện và ghi nhận nỗ lực của họ.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC LINH HOẠT

Sử dụng các tính năng nổi trội và quy trình quản lý hiệu suất tinh gọn giúp đánh giá công việc hiệu quả, liên tục và phù hợp với tổ chức.
CÁC TÍNH NĂNG

Quản lý mục tiêu

Cung cấp cho người quản lý các kỹ thuật và công cụ thiết lập mục tiêu cần thiết để đảm bảo đội ngũ của họ có mục tiêu rõ ràng, đo lường được và có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Gắn kết nhân viên bằng một phương thức hợp tác giúp họ có cái nhìn trực quan hơn về vai trò công việc mình làm có đóng góp như nào với tổ chức.

Tìm hiểu thêm

1:1 Meetings & Check-ins

Cung cấp cho người quản lý và nhân viên một phương thức đơn giản, mang tính tương tác cao và tập trung hóa giúp theo dõi mục tiêu và dự án, trao đổi phản hồi, huấn luyện và thảo luận về các cơ hội phát triển nghề nghiệp – từ đó khích lệ nhân viên, giúp họ luôn đi đúng hướng và tập trung vào mục tiêu tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Phản hồi cho nhân viên và Huấn luyện

Hoạt động huấn luyện và phản hồi liên tục là cốt lõi của quy trình quản lý hiệu quả công việc. Các cuộc đối thoại trao đổi giữa quản lý và nhân viên sẽ hiệu quả hơn nhờ có các kỹ năng nền tảng và công cụ thiết yếu để kết nối với các mục tiêu, cung cấp phản hồi có ý nghĩa và thúc đẩy sự phát triển và thăng tiến nghề nghiệp

Tìm hiểu thêm

Đánh giá Hiệu quả công việc nhanh chóng

Công tác chuyển đổi chu trình đánh giá hiệu quả công việc từ một quy trình hành chính cồng kềnh sang một quy trình hợp tác, liên tục và mang tính chiến lược chưa bao giờ là dễ dàng cả. Với Saba, bạn có thể dễ dàng tạo dựng một văn hóa làm việc hiệu suất cao, nơi nhân viên có các mục tiêu hoà hợp với nhau, được truyền cảm hứng và tập trung vào việc đạt kết quả công việc xuất sắc.

Tìm hiểu thêm

Năng lực nghiên cứu

Thúc đẩy thành công kinh doanh và cải thiện hiệu quả công việc bằng mô hình năng lực thực tiễn, dựa trên nghiên cứu, dễ hiểu và là nền tảng cho các giải pháp quản lý tài năng của Saba. Đảm bảo nhân viên được phát triển các kỹ năng phù hợp với chiến lược và văn hóa của tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Phản hồi 360 độ

Giúp người quản lý và nhân viên có được bức tranh toàn cảnh về hiệu quả công việc bằng cách thu thập các phản hồi 360 độ. Có được góc nhìn tổng quát hơn với những phản hồi có liên quan và ý nghĩa từ những đồng nghiệp gần gũi với nhân viên đó để xác định các cơ hội cho việc huấn luyện, học tập, phát triển kỹ năng hoặc ghi nhận thành tích của họ.

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc

Hỗ trợ phát triển nhân viên bằng một nền tảng quản lý hiệu quả công việc phù hợp. Sử dụng phần mềm mô tả công việc của Saba để đặt ra kỳ vọng rõ ràng cho nhân viên, củng cố văn hóa làm việc và hỗ trợ cho việc quản lý hiệu quả công việc một cách liên tục và ý nghĩa.

Tìm hiểu thêm