Dự đoán phân tích và trang nền tảng thông minh

BIẾN THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN TÀI THÀNH HÀNH ĐỘNG

Chúng tôi mang công nghệ áp dụng các thuật toán tinh vi vào dữ liệu tài năng và thông minh hơn mỗi khi có người dùng nào đó đăng nhập. Với các phân tích nhân sự toàn diện trong quản lý tài năng, Saba giúp công ty tận dụng tối đa nhân viên và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Với hơn 600 thành tố dữ liệu, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp toàn bộ tầm nhìn về quy trình quản lý tài năng.

Bắt đầu

Nền tảng thông minh giúp doanh nghiệp:

THẤU HIỂU NHÂN VIÊN HƠN

TĂNG CƯỜNG SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN

CHỦ ĐỘNG VIỆC CẢI TIẾN HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Cung cấp trải nghiệm học tập với học tập xã hội, không chính thức, micro learning, video và di động để phát triển nhân viên.
Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng hữu ích và cơ hội phát triển nghề nghiệp ở mọi nơi.
Hỗ trợ chiến lược tổ chức và thúc đẩy kết quả kinh doanh bằng cách kết nối các kế hoạch học tập và phát triển với các mục tiêu và hiệu suất chiến lược.

THẤU HIỂU NHÂN VIÊN HƠN

Cung cấp trải nghiệm học tập với học tập xã hội, không chính thức, micro learning, video và di động để phát triển nhân viên.

TĂNG CƯỜNG SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN

Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng hữu ích và cơ hội phát triển nghề nghiệp ở mọi nơi.

CHỦ ĐỘNG VIỆC CẢI TIẾN HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Hỗ trợ chiến lược tổ chức và thúc đẩy kết quả kinh doanh bằng cách kết nối các kế hoạch học tập và phát triển với các mục tiêu và hiệu suất chiến lược.
TÍNH NĂNG

Hồ sơ nhân viên dạng động

Không chỉ lưu trữ hồ sơ lý lịch, kỹ năng, thông tin học vấn mà còn duy trì sự đóng góp, kết nối, hội thoại và số thành viên. Các thuật toán thông minh sẽ biết nhân viên nên kết nối với ai, tài liệu nào được truy cập và tần suất download, những sự đóng góp cho tổ chức.

TIM, The Intelligent Mentor

Trợ lý ảo, cung cấp các đề xuất cá nhân và hữu ích giúp nhân viên học tập và thực hiện công việc tốt hơn. TIM cũng chủ động giúp quy trình tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và kế nhiệm. Dựa trên các thuật toán học máy, TIM tìm hiểu thêm về mỗi người mỗi ngày, do đó các khuyến nghị sẽ liên tục được cải thiện.

Báo cáo và Phân tích nhân sự theo thời gian thực

Có rất nhiều dạng báo cáo và dashboard vượt trội giúp quản lý tốt các nhân tài hàng đầu. Đi sâu vào các số liệu cụ thể để so sánh hiệu quả học tập giữa các phòng ban và khu vực địa lý. Mỗi báo cáo có thể được tự động hóa để chạy trong các khoảng thời gian cụ thể và sau đó được gửi đến các lãnh đạo doanh nghiệp, vì vậy những người có thẩm quyển sẽ có thông báo sớm về các xu hướng và vấn đề.

Dự đoán phân tích nhân sự

Được hỗ trợ trong suốt các dịch vụ nhân tài để làm nổi bật mối tương quan dữ liệu, các rủi ro tài năng và đề xuất các cách để hành động. Xác định những nhân viên nguy cơ nghỉ việc cao bởi nhiều nguyên do và đề xuất các hành động để giữ chân họ.

Tạo, chỉnh sửa và tự động phân phối Báo cáo

Mỗi báo cáo có thể được tùy chỉnh và tự động hóa để chạy theo các khoảng thời gian đặt trước hoặc trên cơ sở đặc biệt và sau đó được gửi cho các lãnh đạo doanh nghiệp để những người phù hợp có thông báo sớm về các xu hướng và vấn đề. Thông qua giao diện người dùng dạng trỏ và nhấp chuột, bạn có thể hoán đổi các biến, thêm trực quan hóa mới như ý muốn và duyệt qua mỗi báo cáo mới trước khi lưu.

Saba Net Performance Score

Được mô phỏng theo phương pháp Net Promoter Score (NPS®) đã được chứng minh, công cụ này cho phép các đồng nghiệp đưa ra phản hồi nhanh chóng và ẩn danh bất cứ lúc nào cho các đồng nghiệp, quản lý và báo cáo trực tiếp trên thang điểm 10. Ngoài ra, sự ghi nhận bằng ấn tượng (impressions ) và huy hiệu thường được công khai ngay lập tức, trong khi các nhận xét, phản hồi và đánh giá chi tiết thường là riêng tư và chỉ dành riêng cho người quản lý.

Phân tích mạng lưới động (DNA)

Tạo ra một mô hình trực quan hiển thị mạng lưới mối quan hệ mọi của người dựa trên các tương tác xã hội, chia sẻ kiến thức, tham dự sự kiện và hoạt động mạng lưới khác riêng lẻ, theo nhóm hoặc theo tổ chức.

Saba Benchmark

Có được thông tin trong thời gian thực về vị thế của mình với các công ty khác, xem các tiêu chuẩn ngành cho doanh nghiệp để biết lĩnh vực nào nên tập trung, xác định xu hướng với các khuyến nghị cụ thể để tăng hiệu quả, hiệu suất và sự gắn kết trên toàn công ty.

Chỉ số con người (pQ)

Được sử dụng để đo lường tầm ảnh hưởng của cá nhân thông qua nội dung tạo ra hoặc chia sẻ. Khuyến khích các hành động như đề xuất, bookmarks, nhận xét, v.v.... Các hoạt động của bạn càng mang tính gắn kết thì bạn càng có ảnh hưởng và điểm pQ càng cao.