Đối tác tin cậy của những tên tuổi hàng đầu
thế giới và Việt Nam

Giải pháp quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông minh cho các tổ chức.

MAYO Human Capital - Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện dành cho các tổ chức.

Navigos Group cung cấp 700+ khóa học online về kiến thức và kỹ năng.

Dịch vụ & Giải pháp phần về lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và tài chính.

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Quản lý Nguồn nhân lực

Chấm công, lên lịch, nghỉ phép, tiền lương, tuyển dụng và quản lý tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Học tập và Phát triển

Cải thiện kỹ năng và độ sẵn sàng nhân tài nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Hiệu quả công việc và Huấn luyện

Tạo dựng nhóm và đội ngũ lãnh đạo hiệu quả và gắn kết hơn.

Tìm hiểu thêm

Phân tích HR

Có được những phân tích cần thiết để chứng minh tác động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Quản lý Nguồn nhân lực

Chấm công, lên lịch, nghỉ phép, tiền lương, tuyển dụng và quản lý tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Học tập và Phát triển

Cải thiện kỹ năng và độ sẵn sàng nhân tài nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Hiệu quả công việc và Huấn luyện

Tạo dựng nhóm và đội ngũ lãnh đạo hiệu quả và gắn kết hơn.

Tìm hiểu thêm

Phân tích HR

Có được những phân tích cần thiết để chứng minh tác động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Tài chính - Chứng khoán

Cung cấp các ứng dụng và dịch vụ triển khai các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán một cách toàn diện, gia tăng giá trị cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Demo giải pháp

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và demo các giải pháp