Tìm kiếm ứng viên
phù hợp nhất


Khám phá cách tốt nhất để giới thiệu văn hóa, thương hiệu và đội ngũ của doanh nghiệp để thu hút các ứng viên.

Tìm kiếm & tuyển dụng thông minh hơn


Sử dụng các công cụ CRM tuyển dụng và thông tin trí tuệ nhân tạo AI để xác định chính xác những ứng viên tốt nhất, thu hút họ qua các kênh đa dạng và tạo dựng mối liên kết chặt chẽ hơn ngay tại mỗi bước.

Đồng hành cùng nhân viên mới hiệu quả


Chuẩn bị trước và sau khi nhận việc để tăng hiệu quả làm việc.

Khám phá, tìm kiếm và dẫn nhập những tài năng xuất sắc nhất

Thúc đẩy quá trình tuyển dụng, phát triển và thu hút sự chú ý

Chuyển đổi trải nghiệm của ứng viên ngay từ ban đầu

Thu hút và tuyển dụng những nhân tài có đam mê và kỹ năng tốt trên toàn cầu

Đạt được thành công nhờ quy trình tuyển dụng số

"Chúng tôi phải tìm ra cách để thu hút những nhân sự tài năng và đồng bộ quy trình tuyển dụng của mình. Sau khi triển khai, số lượng ứng viên của chúng tôi tăng thêm 114%"
"Trước khi ứng dụng giải pháp này, quy trình ứng tuyển của chúng tôi dài đến 15 trang giấy và trông rất cổ điển với các ứng viên. Chúng tôi muốn các ứng viên biết được chúng tôi là ai, chúng tôi đang làm gì và tại sao họ nên chọn chúng tôi."
"Đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi vẫn thường kể cho tôi nghe rằng công việc của họ dễ dàng hơn như thế nào với hệ thống của CornerStone. Năng suất lọc danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn rất tốt và nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp để nhận việc trên toàn thế giới."
"Các quy trình tuyển dụng của chúng tôi thường thiếu nhất quán vì các tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi trên toàn tổ chức. Thông qua Cornerstone, mọi khía cạnh của quy trình tuyển dụng đều được đồng bộ và chuyên nghiệp hóa. Hiện chúng tôi đang phát triển đúng theo hướng thu hút nhân tài."

Khai thác hệ sinh thái toàn diện của chúng tôi, những nhu cầu riêng biệt của tổ chức sẽ được đáp ứng một cách hiệu quả.